กลุ่ม บริษัทศรีประสิทธิ์ บริจาคผลิตภัณฑ์สำหรับผื่นผ้าอ้อม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวม ให้กับมูลนิธิบ้านบางแคฯ และ บ้านเฟื่องฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธ