Articles

ผิวหนังอักเสบ อากาศเย็น

เมื่ออากาศเย็น…ต้องระวังภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ
ในช่วงเริ่มเข้าฤดูหนาว อากาศจะเริ่มเย็นสบายขึ้น แต่ในความเย็นจะแฝงไปด้วยความชื้นในอากาศต่ำ อาการแห้ง

Read More »

ภูมิแพ้อากาศ

โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่คนเป็นกันมาก ไม่ว่าจะฤดูไหน

Read More »
faq

ผิวหนังอักเสบ อากาศเย็น

เมื่ออากาศเย็น…ต้องระวังภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ
ในช่วงเริ่มเข้าฤดูหนาว อากาศจะเริ่มเย็นสบายขึ้น แต่ในความเย็นจะแฝงไปด้วยความชื้นในอากาศต่ำ อาการแห้ง

Read More »
faq

ภูมิแพ้อากาศ

โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่คนเป็นกันมาก ไม่ว่าจะฤดูไหน

Read More »