กลุ่มบริษัท ศรีประสิทธิ์ โดยคณะผู้บริหาร มอบ เวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์เจล ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล